maharashtraprimenews
ठळक बातम्या
सार्वजनिक स्वारस्य

संपूर्ण जग पाहण्यासाठी भारतीय दैनंदिन खर्चात कपात करण्यास तयार: कायक

मुंबई, डिसेंबर २०२२: भारत हा त्सु प्रवासी असलेला देश आहे असेकायक (KAYAK) या जागतिक अग्रगण्य ट्रॅव्ह सर्च इंजिनच्या नवीनग्राहक संशोधनामधून निदर्शनास आले. दोनतृतीयांश (६४ क्के) भारतीयपर्यटक म्हणतात की ते २०२३ ध्ये संपूर्ण विश्व पाहता येण्यासाठी दैनंदिनखर्च कमी करण्या तयार आहेत.

YouGov (यूगोव)ने केलेल्या कायक संशोधनाने ,९०० हून अधिक भारतीयप्रवाशांचे सर्वेक्षण केले आणि त्यामधून निदर्शनास आले की, महामारीकारणास्त प्रवासावर लादण्या आलेल्या निर्बंधांमुळे ध्या पर्यटनाप्रतीकल वाढला आहे, जेथे तीनचतुर्थांश (७८ क्के) प्रतिसादक २०२३ ध्येपुन्हा पर्यटनावर जाण्या त्सु आहेत.

भारतीयांमध्ये पर्यटनाप्रती पुन्हा जागृत झालेल्या च्छेसाठी संपूर्ण विश्वपाहणे (६२ क्के) हे प्रमुख कारण ठरले, ज्यानंतर स्व:ची स्वप्ने जगणे (६१क्के), थरारांचा आनंद घेणे (५५ क्के), धमाल करणे (४८ क्के) आणिचिंता दूर करण्यासाठी पर्यटनावर जाणे (४३ क्के) यांचा क्रमांक होता.

सर्वेक्षण करण्या आलेल्यांपैकी ६० क्के प्रतिसादक स्व:ला जिज्ञासूपर्यटक मानतात. त्सुकतेमधून देखील अधिक संपन्न अनुभव मिळतो. ७५क्के प्रतिसदकांनी नवीन ऑफबीट ठिकाणी जात स्व:ची त्सुकता पूर्णकेली. ७३ क्के प्रतिसदकांनी सांगितले की त्यांनी पर्यटनावर फूडचास्वा घेण्याचा नवीन अनुभव घेतला. ७० क्के प्रतिसादक मागीलट्रिप्सदरम्यान नवीन लोकांना भेटले आणि विभिन्न संस्कृतींमधील मित्रबनवले.

कायक येथील एपीएसीच्या उपाध्यक्ष महाव्यस्थापक एलिया सॅनमार्टिन म्हणाल्या, “पर्यटकांच्या त्सुकतेबाबत म्ही सखोल केलेल्यासंशोधनामधून या त्साहवर्धक निष्पत्ती समोर ल्या आहेत. भारतीयपर्यटक मनसोक्तपणे हॉलिडेजचा आनंद घेण्यासाठी अधिक खर्च करण्यातयार असण्यासोबत साहसी ट्रिप्सचा आनंद घेण्यासाठी देखील त्सु आहे, मग ते स्थानिक पाककलांचा स्वा घ्यायचा असो, नवीन संस्कृतींनापाहायचे असो किंवा कमी ज्ञात ठिकाणी जायचे असो. आमच्या डेटामधूननिदर्शनास येते की, भारतीय पर्यटक त्यांच्या पर्यटन आठवणींना संपन्नकरण्याबाबत अधिक त्सु आहेत आणि हीच बाब पुढील वर्षासाठीफ्लाइट शोधांमध्ये झालेल्या २०४ क्के वाढीमधून दिसून येते. ते पुन्हाएकदा संपूर्ण विश्‍वामध्ये प्रवास करण्याच्या संधीचा लाभ घेत आहेत, तसेचजागरूकपणे उत्तम डील्स शाश्व पर्यटन निवडींचा देखील शोध घेतआहेत.’’

भारतीय पर्यटक खर्च शाश्वतताला प्रमुख प्राधान्‍य देतात:

सर्वेक्षण करण्या आलेल्यांपैकी जवळपास निम्‍मे (४९ क्के) प्रतिसादकमहामारीपूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत आता अधिक खर्च करण्यासाठी योजनाआखत असताना किंवा त्यांच्या पर्यटनासाठी देखील अधिक खर्च करण्यातयार असताना व्हॅल्यू फॉर मनी इतर घटकांना मागे टाकते. सर्वेक्षणकरण्या आलेल्या भारतीय पर्यटकांपैकी ६० क्क्यांहून अधिक पर्यटकफ्लाइट्स हॉटेल्स बुक करताना या बाबीला सर्वाधिक प्राधान्य देतातआणि ८० क्के पर्यटक वर्ष २०२३ ध्ये पर्यटनासाठी लाख रूपये किंवात्यापेक्षा कमी खर्च करण्या त्सु आहेत. यानंतर बुकिंगच्या संदर्भातस्वच्छता स्थिरता यांचा विचार केला जातो.

भारतीय पर्यटकांच्या हॉलिडे प्लान्ससाठी शाश्वतता हा देखील महत्त्वपूर्णघटक आहे. ४३ क्के प्रतिसादक म्हणतात की २०२३ ध्ये त्यांच्या समरहॉलिडेसाठी शाश्वतता प्रमुख निकष असेल. तसेच ४० क्के प्रतिसादकत्यांच्या शाश्वततेसाठी ओळखले जाणाऱ्या ठिकाणी पर्यटनाला जाण्याचीयोजना आखतात. पृथ्वी संसाधनांवर किमान परिणाम करणाऱ्या ट्रिप्सचेनियोजन करण्यामधून प्रेरणा घेत सर्वेक्षण करण्या आलेल्या भारतीयपर्यटकांपैकी ४८ क्के पर्यटक पर्यावरणास अनुकूल निवास व्यस्था बुककरतील, तर ४४ क्के पर्यटक परिवहनाच्या अधिक शाश्व माध्यमांचाअवलंब करतील.

Related posts

टाटा मोटिसने सिशेष इलेक्ट्रि क िेईकल डीलर फायनाक्ट्सिंग िेिा देण्‍यािाठी इिंडिइिंड बँके िोबत के ला िहयोग

Shivani Shetty

अधिक चांगल्या शुश्रुषेसाठी HIV चे लवकर निदान: फोर्थ जनरेशन प्रगत चाचण्या भरून काढत आहेत चाचण्यांमधील तफावत

Shivani Shetty

टाटा लिटरेचर लाईव्ह! 2022 चे साहित्य पुरस्कार जाहीर

Shivani Shetty

Leave a Comment